Årets Influensavaksine

Vi er informert om at årets influensavaksine kommer mot midten av Oktober. For å begrense pasienter på venterommet ber vi dere om å bestille time for å ta vaksinen eller ta denne når dere kommer til en konsultasjon. Det vil ikke være mulighet for å få vaksinen om du bare dukker opp.

Prisen for vaksinen i år vil være 50 kroner, har du fått frikort for 2020 er den gratis!

Da etterspørselen for vaksiner er ekstra stor i år vil det frem til 1. desember KUN bli gitt vasksiner fra legekontoret til personer i risikogruppen(se under).

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales

derfor influensavaksine:

• Alle fra og med fylte 65 år

• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).   Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

• Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisksykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirektebeskyttelse):

• Helsepersonell som har pasientkontakt

• Husstandskontakter til personer med nedsattimmunforsvar

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser