Elektronisk bestilling av Covid-19 test

Nå kan du eletronisk bestille tid for Covid-19(korona) test. For info se her:

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus#slik-kan-du-bli-testet

Ved å gå inn på linken over, vil du finne mye informasjon om hvordan du skal forholde deg om du mistenker du er smittet eller ønsker å teste deg for smitte. Du vil her få valget om å bli sendt videre til Helsenorge.no hvor du må logge inn og videre elektronisk kan bestille Covid-19 test for deg eller barn under 16 som du har foreldreansvar for. For å bestille test til andre må du ringe 51 91 40 30.