Vi har fått 175 doser til uke 14 og samme antall for uke 15, dette betyr at vi har fått jobbet oss langt ned på listen.
Vi er ferdig med gruppen 85+ og vi blir ferdige med gruppen 75-84 ila de nesten dagene (mye har blitt forskjøvet pga påskeferie).

Vi har også nå kommet igang med pasienter i gruppen mellom 65-74 SAMT pasienter med følgende diagnoser:
– Organtransplantasjon*

– Immunsvikt*

– Hematologisk kreftsykdom siste fem år*

– Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*

– Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)*

– Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*


Aktuelle pasienter vil bli kontaktet ila den neste uken.