Det nærmer seg sommerferie. Legesenteret vil holde åpent som normalt, men som de fleste andre bedrifter vil både leger og ansatte avvikle ferie i tidsrommet uke 25 t.o.m. uke 33, dette betyr noe redusert bemanning i aktuelt tidsrom.

Lene Sunniva Johannessen har ferie uke 28-32

Saadiya Javid har ferie uke 25-28

Bjarte Sandve Helgøy har ferie uke 25-28

Thusjanthty Yogalingam har ferie uke 27-32

Sigmund Worsøe Berg har ferie uke 26-32

I ukene 29-32 vil det også være redusert bemanning av ansatte. Vi er beredt til å hjelpe pasientene våre og setter pris på om du benytter de elektroniske tjenestene våre via Helsenorge. Her kan du sende e-kontakter for enkle spørsmål til resepsjon, du kan bestille faste resepter og du kan sende e-konsultasjoner, da legene vil vikariere for hverandre vil det være enkelte problemstillinger som ikke kan tas over e-konsultasjon.

Disse tjenestene finner du enkelt her på hjemmesiden under “Kontakt” .