Vi går nå inn i siste uke med vaksinering av dose to. Det har vært noen travle, men gode uker på vaksinefronten og alle pasientene, med få unntak, har møtt opp på tiden, dette takker vi veldig for. Vi har mange gode pasienter!

Nå er det massevaksinering i Stavanger Kommune som gjelder for de fleste pasientene ved Legesenteret. Tilhører du en annen kommune, men har fastlege hos oss kan du også få tilbud om vaksine i Stavanger Kommune. Har du ikke fått melding fra Stavanger Kommune, kan du følge lenken nedenfor for registrering til vaksine, merk da at du må informere om din underliggende sykdom for å bli prioritert.

Du kan da følge https://timebestilling.remin.no/stavanger

Det er kun noen få diagnoser som gir deg prioritert vaksine:

  • kronisk alvorlig leversykdom
  • en sykdom som behandles med immundempende medisin( ms, revmatiske sykdommer, alvorlige tarmsykdommer)
  • diabetes som behandles med medisiner eller insulin
  • har alvorlig astma og må bruke medisin som inneholder kortison hver dag.
  • har annen alvorlig lungesykdom (Kols ol)som krever medisin hver dag.
  • har overvekt med en BMI på over 35.
  • har demens
  • har hjertesykdom og må ta medisin hver dag.
  • har hatt hjerneslag

Sommer! Sommerferieavvikling er snart på gang ved Legesenteret. De første legene går ut med ferie fredag 18/06/21. Legene ved legesenteret vikarierer for hverandre så Legesenteret holder åpent hele sommeren og de ansatte er her for at du skal føle deg ivaretatt. Noen uker er det bare 1-2 leger på jobb, vi tilstreber alltid å tilby full legetjeneste men de ukene med lavest bemanning vil i all hovedsak de mest akutte problemstillingene bli prioritert. Bruk gjerne Helsenorge til å komme i kontakt med oss om du ikke kommer gjennom per telefon.

God Sommer!