Det er stor pågang på telefon vedrørende vaksinepass og Johnsen&Johnsen vaksine. Her kommer en oppklaring slik at akutte pasienter kan komme gjennom på telefonen.

  1. VAKSINEPASS/KORONASERTIFIKAT: Legesenteret har ingen styring eller kontroll på disse. Den eneste informasjonen vi styrer over fra Legesenteret er informasjon om vaksinen, for de pasientene som har fått vaksine hos oss. Tidspunkt for når vaksinen er tatt, merke for vaksine og batch nummer for vaksinen er informasjon vi har ansvar for. Passet utstedes av Helsenorge og vi må derfor be dere kontakte dem for eventuelle feil i passet(utover informasjon nevnt ovenfor), eller utstedelse av disse. Vi kan ikke rette opp i feil ved navn eller fødselsdato skrevet i passet, vi kan ikke skrive dem ut fra legesenteret og vi har ingen oversikt på, om eller når ditt pass kommer.

2. FOR DE SOM HAR TATT VAKSINEN I UTLANDET: Flere pasienter ønsker å registrere sine Covid vaksiner tatt i utlandet hos oss, vi kan dessverre ikke hjelpe med dette. Her må du be det landet du har tatt vaksinen i om å utstede vaksinepass for deg. Per nå har vi ikke noe system for å registrere utenlandske vaksiner hos oss. Din dokumentasjon på vaksine kan arkiveres hos oss, da kan du sende dokumentasjon til oss via vedlegg på helsenorge eller annen måte, dette vil da bli journalført, men vi vil ikke kunne utstede eller på annen måte hjelpe med vaksinepass/koronasertifikat på bakgrunn av dette.se link for mer informasjon:

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#etterregistrering-av-koronavaksiner

3. JONSON&JOHNSON VAKSINE: Legesenteret Olav Vs gt. slutter seg til anbefalingene fra Legeforeningen og kommer IKKE til å tilby denne vaksinen ved legesenteret. Vaksinen frarådes å settes da gevinsten ikke overskrider risikoen for å få denne vaksinen.