Til de som har tatt covidvaksine i utlandet:

Dere må selv kontakte private aktører for å få registrere dette i najonalt register. Dette er ikke noe fastlegene ved legesenteret gjør.
Her er mer info om dette: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etterregistrering-av-koronavaksiner-i-sysvak/id2861250/ .