Vi opplever sykdom blandt personalet og det vil derfor være mininmalt med ansatte på jobb i tiden fremover. Det er usikkert hvor lenge dette vil vare, men de som er på jobb er beredt på å gjøre så godt som mulig for å gjøre det best mulig for pasientene våre. For at dette skal la seg gjennomføre på en god og trygg måte ber vi pasienter være tålmodige i luken og på telefon.

Telefonen vil ha reduserte åpningstider og er nå kun åpen mellom 08:30-10:00 og mellom 12:00-13:00. Telefonen vil bli besvart så godt det lar seg gjøre. Står det om liv og helse ring legevakten. Ta gjerne kontakt med oss via HelseNorge for bestilling av faste resepter og enkle time forespørsler. Akutte henvendelser vil bli prioritert.

god sommer videre!